Návod na instalaci spořiče vody do sprchy

Dodatečnou montáží spořiče do sprchy můžete snadno a rychle přeměnit stávající sprchové zařízení na úsporné, které šetří vodu a energii.

Všechny naše spořiče do sprchy pracují téměř nezávisle na tlaku – dodávají zvolený průtok od 1ho do 10ti barů. Budou tak pracovat správně nezávisle na velikosti, či výšce budovy a rozvodů vody.

Podložka ½” s integrovaným spořičem

Podložka s integrovaným regulátorem průtoku, nahrazuje obvyklou podložku mezi sprchovou hadicí a baterií, nebo podložku horní sprchy.

Plní dvě funkce: těsnění a regulaci průtoku. Tento spořič vody se snadno instaluje a hodí se do jakékoliv ½“ sprchy.

  1. Odšroubujte sprchovou hadici od sprchové baterie.
  2. Vyjměte těsnění a nahraďte jej spořičem tak, aby proud vody mířil na černý O-kroužek viz. obrázek č. 1
  3. Zašroubujte hadici zpět.

Spořič lze použít s maximální teplotou vody do 65 °C.

Obrázek č. 1: Instalace spořiče v podložce

Věnujte zvýšenou pozornost pozici černého O-kroužku. Vždy instalujte tak, aby voda tlačila na O-kroužek!